Selamat datang ke laman utama permohonan atas talian IKN!!! Sesi (I) Tahun Akademik 2024/2025
Menu Permohonan On-Line Bagi Sesi (I) Tahun Akademik 2024/2025

 Maklumat terkini...

Institut Kraf Negara menyediakan 3 perkhidmatan baru untuk kemudahan para pemohon.

* Senarai program
* Permohonan on-line
* Semak permohonan


Tarikh penting berkenaan permohonan on-line:

Tempoh permohonan:
4/1/2024 - 16/7/2024

Tarikh Temuduga:
10/8/2023 - 10/8/2023

Mula semakan:
12/6/2024

Akhir terima tawaran:
16/7/2024


Lihat panduan penggunaan laman ini.

 


Program Yang Ditawarkan
* Paparan senarai program yang ditawarkan secara on-line bagi sesi (I) Tahun Akademik 2024/2025. Program yang ditawarkan dikategorikan mengikut fakulti tertentu yang terdapat di IKN.

Borang Permohonan On-Line
* Borang permohonan kemasukan on-line bagi sesi (I) Tahun Akademik 2024/2025. Pemohon yang ingin mengikuti program yang ditawarkan boleh membuat permohonan secara on-line dengan mengisi dan melengkapkan maklumat yang diperlukan di laman ini.
* Tempoh permohonan adalah dari 04 Januari 2024 hingga 16 Julai 2024.

Semakan Keputusan Permohonan
* Paparan status keputusan permohonan kemasukan program secara on-line bagi sesi (I) Tahun Akademik 2024/2025. Pemohon yang telah membuat permohonan boleh menyemak status keputusan permohonan dengan menggunakan No. KP/MyKad.
* Bermula dari tarikh 12 Jun 2024, semakan keputusan permohonan anda boleh dilakukan.
* Tarikh akhir untuk menerima atau menolak tawaran adalah 16 Julai 2024.
* Tarikh temuduga dijangka dari 10 Ogos 2023 hingga 10 Ogos 2023.