Selamat datang ke laman utama permohonan atas talian IKN!!! Sesi (I) Tahun Akademik 2023/2024
Menu Permohonan On-Line Bagi Sesi (I) Tahun Akademik 2023/2024

 Maklumat terkini...

Institut Kraf Negara menyediakan 3 perkhidmatan baru untuk kemudahan para pemohon.

* Senarai program
* Permohonan on-line
* Semak permohonan


Tarikh penting berkenaan permohonan on-line:

Tempoh permohonan:
5/1/2023 - 15/8/2023

Tarikh Temuduga:
12/1/2023 - 12/1/2023

Mula semakan:
19/6/2023

Akhir terima tawaran:
31/8/2023


Lihat panduan penggunaan laman ini.

 


Program Yang Ditawarkan
* Paparan senarai program yang ditawarkan secara on-line bagi sesi (I) Tahun Akademik 2023/2024. Program yang ditawarkan dikategorikan mengikut fakulti tertentu yang terdapat di IKN.

Borang Permohonan On-Line
* Borang permohonan kemasukan on-line bagi sesi (I) Tahun Akademik 2023/2024. Pemohon yang ingin mengikuti program yang ditawarkan boleh membuat permohonan secara on-line dengan mengisi dan melengkapkan maklumat yang diperlukan di laman ini.
* Tempoh permohonan adalah dari 05 Januari 2023 hingga 15 Ogos 2023.

Semakan Keputusan Permohonan
* Paparan status keputusan permohonan kemasukan program secara on-line bagi sesi (I) Tahun Akademik 2023/2024. Pemohon yang telah membuat permohonan boleh menyemak status keputusan permohonan dengan menggunakan No. KP/MyKad.
* Bermula dari tarikh 19 Jun 2023, semakan keputusan permohonan anda boleh dilakukan.
* Tarikh akhir untuk menerima atau menolak tawaran adalah 31 Ogos 2023.
* Tarikh temuduga dijangka dari 12 Januari 2023 hingga 12 Januari 2023.